کوروش کیانی

درباره من

دکتر کوروش کیانی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کورش کیانی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق از دانشگاه تکنولوژی دلفت در دلفت، هلند در سال 1993 و مدرک دکترا در اطلاعات پزشکی از دانشگاه اراسموس در روتردام هلند در سال 1997 میباشند. بین سال های 1997 و 2005 او به عنوان مهندس و محقق در مرکز سیستم های پزشکی فیلیپس مشغول بکار بودند. او در سال 2005. فیلیپس را ترک کرده و به میهن بازگشت گشتند. در حال حاضر دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان سمنان و دانشیار مهمان دانشکده مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران میباشند....

محقق گوگل

(1399/11/7)

استنادات

742

h-index

15

i10-index

17

مؤلفین همکار

23

اسکوپوس

(1399/11/3)

استنادات

414

مقالات

44

h-index

12

مؤلفین همکار

56

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1991-1993

کارشناسی ارشد

دلفت - هلند

1993-1997

دکترا

اراسموس هلند

1988-1991

کارشناسی

دلفت - هلند

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

پردازش زبان طبیعی

یادگیری عمیق

بینائی ماشین

شناسایی الگو

داده های کلان

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Video-based isolated hand sign language recognition using a deep cascaded model
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2020)
9511925003, ^کوروش کیانی*, segio Scalera
Hand sign language recognition using multi-view hand skeleton
Expert Systems with Applications(2020)
9511925003, ^کوروش کیانی*, Sergio escalera
شناسایی چهره بااستفاده از تنطیم دقیق شبکه های کانولوشنی عمیق و رویکرد یادگیری انتقالی
مدل سازي در مهندسي(2019)
9511925003, ^کوروش کیانی*
Classification of 7 Arrhythmias from ECG Using Fractal Dimensions
Journal of Bioinformatics and Systems Biology(2019)
^کوروش کیانی*, 9211921008
A new fractal watermarking method for images of text
International Journal of Advanced Intelligence Paradigms(2019)
^کوروش کیانی, ارش موسوی, Shahaboddin Shamshirband*
A Big Data Driven Distributed Density Based Hesitant Fuzzy Clustering using Apache Spark with Application to Gene Expression Microarray
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE(2019)
9121923001, ^کوروش کیانی*
مدل سازی ساختاری عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)
نامه آموزش عالی(2019)
^کوروش کیانی, ^رضا شهریاری پور*, فرشاد مرادی, حسین صدر
Multi-Modal Deep Hand Sign Language Recognition in Still Images Using Restricted Boltzmann Machine
ENTROPY(2018)
9511925003, ^کوروش کیانی*, Sergio Escalera
Application of grey wolf algorithm for multi‐year transmission expansion planning from the viewpoint of private investor considering fixed series compensation and uncertainties
International Transactions onElectrical Energy Systems(2018)
9111114012, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^کوروش کیانی
A Robust Distributed Big Data Clustering-based on Adaptive Density Partitioning using Apache Spark
Symmetry-Basel(2018)
9121923001, ^کوروش کیانی*
تاثیر جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)
مسائل اجتماعی ایران(2018)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
Multi‐objective transmission expansion planning with allocation of fixed series compensation under uncertainties
International Transactions onElectrical Energy Systems(2017)
9111114012, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^کوروش کیانی
A New Method to find Neighbor Users that Improves the Performance of Collaborative Filtering
Expert Systems with Applications(2017)
9211923003, ^کوروش کیانی*
FWCMR: A scalable and robust fuzzy weighted clustering based on MapReduce with application to microarray gene expression
Expert Systems with Applications(2017)
9121923001, ^کوروش کیانی*
Locating of Series FACTS Devices for Multi-Objective Congestion Management Using Components of Nodal prices
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2017)
9111114012, ^یوسف علی نژادبرمی*, ^کوروش کیانی
A combination of game theory and genetic algorithm for load balancing in distributed computer systems
International Journal of Advanced Intelligence Paradigms(2017)
9011921003*, ^کوروش کیانی, Anthony T. Chronopoulos
پیش بینی گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور بر اساس تاثیر میزان رضایت و نگرش آنان نسبت به تصویر و جو دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)
مجله آموزش عالی ایران(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
INVESTIGATING THE STATUS AND TENDENCY OF MIGRATION OF STUDENTS, AT THE UNIVERSITY OF SEMNAN
IIOAB JOURNAL(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
INVESTIGATING THE STATUS AND TENDENCY OF MIGRATION OF STUDENTS, AT THE UNIVERSITY OF SEMNAN
IIOAB JOURNAL(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
an effective game theoretic static load balancing applied to distributed computing
CLUSTER COMPUTING-THE JOURNAL OF NETWORKS SOFTWARE TOOLS AND APPLICATIONS(2015)
^کوروش کیانی, Anthony T.chronopoulos
Prediction of contact forces of underactuated finger by adaptive neuro fuzzy approach
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING(2015)
Dalibor Petkovic, شهاب الدین شمشیربند, الماس عباسی, ^کوروش کیانی, Eiman Tamah Al-shammari
Optimizing Fuzzy Controller using Cuckoo Optimization Algorithm (COA)
International Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering(2014)
^کوروش کیانی
artificial fish swarm algorithm for solving the economic dispatch with valve-point effect
(2014)
^یوسف علی نژادبرمی, ^کوروش کیانی
Optimization of cutting trajectory to improve manufacturing time in computer numerical control machine using ant colony algorithm
Proceedings of the institution of mechanical engineers part B-Journal of engineering manufacture(2013)
^کوروش کیانی, مجید شاکری
A Graph-Based Image Segmentation Approach for Image Classification and Its Application on SAR Images
(2013)
^کوروش کیانی, مظاهر خیرخواهان
A New Online Random Particles Optimization Algorithm For Mobile Robot Path Planning In Dynamic Environments
(2013)
بهرنگ مهاجر, ^کوروش کیانی, احسان سمیعی
Acceleration of Fractal image Compression Using Fuzzy Clustering and discrete-cosine-transform-Based Metric
IET IMAGE PROCESSING(2012)
کیوان جافرزاده خرم آبادیان, ^کوروش کیانی, ^سعید مظفری
Design of Fuzzy Controller for Robot Manipulators Using Bacterial Foraging Optimization Algorithm
(2012)
^کوروش کیانی, محمد مهدی فتحی
creating Barcode using Fractal Theory
(2011)
^کوروش کیانی, محمدرضا سی مرد
INFORMATION CODING AND STEGANOGRAPHY USING
(2011)
^کوروش کیانی
طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرون کردن سیستم های آشوبی
(2010)
محمد نیکخو, مسعود شفیعی, ^کوروش کیانی
شناسایی چهره توسط شبکه های عصبی کانولوشنی با رویکرد استخراج و ترکیب ویژگیهای مناسب
یازدهمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر(2020-02-19)
9611920021*, ^کوروش کیانی
Speaker Recognition System Based on Identity Vector Using t-SNE Visualization and Mean-shift Algorithm
پنجمین کنفرانس ملی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران (ICSPIS)(2019-12-18)
^کوروش کیانی, 9411920003
تشخیص و دسته بندی اسکناسهای فارسی با استفاده از شبکه عقیق کانولوشنی
5th Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran/پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری(2019-02-28)
9511920013, ^کوروش کیانی*
A New Ergodic HMM-Based Face Recognition Using DWT and Half of the Face
پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری(2019-02-28)
^کوروش کیانی*, 9411920013
بکارگیری کلان داده ها و اینترنت اشیاء برای مدیریت انرژی
بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق(2017-04-19)
9318010007, ^کوروش کیانی*, ^رضا کی پور
تحلیل تحرک فیزیکی افراد با استفاده از داده های کلان جمع آوری شده توسط برنامه کاربردی نصب شده روی موبایل افراد
اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-12)
صدیقه دولو*, ^کوروش کیانی
A Partial-Duplicate Image Retrieval Method Using Color-based SIFT
24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)(2016-05-10)
9211921003*, ^کوروش کیانی
A priority based algorithm for task graph scheduling in multiprocessor systems
1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering(2016-05-10)
9011921003*, ^کوروش کیانی
الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی بهبود یافته
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران(2016-02-04)
^کوروش کیانی*, 9111921005
ارائه روشی جدید برای ثبت تصویرو ارزیابی ان با استفاده از bbo و surf
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران(2016-02-04)
^کوروش کیانی*, 9111921005
بهبود مدیریت تجارت الکترونیک با استفاده از مدیریت کلیک ها در فضای کلان داده
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران(2016-02-04)
9128111021, ^کوروش کیانی
A MapReduce-based Online Image Retrieval System Using Bag-of-Words Model
2nd international conference on knowledge-based engineering and innovation(2015-11-06)
^کوروش کیانی
A powerful novel method for ECG signal de-noising using different thresholding and Dual Tree Complex Wavelet Transform
2nd international conference on knowledge-based engineering and innovation(2015-11-06)
^کوروش کیانی
Classification of Persian Handwritten Digits Using Spiking Neural Networks
2nd international conference on knowledge-based engineering and innovation(2015-11-06)
^کوروش کیانی
تخمین پارامترهای مدل سیم پیچ ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتمهای هوشمند
نهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی(2015-02-24)
^زهرا مروج, 9228022001*, ^کوروش کیانی
افزایش کارایی ربات های آتش نشان با سنسور آلتراسونیک و مدولاسیون عرض پالس
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی های برق، مکانیک و مکاترونیک(2015-02-19)
^کوروش کیانی, ^حمید همتیان
داده کاوی اطلاعات بانکی با استفاده از روش های مدیریت داده های بزرگ در چهار چوب هادوپ
چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت(2015-01-26)
^کوروش کیانی
رویکردی نوین برای زمانبندی کارها در سیستم های محاسبات ابری با ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوی گرانشی
نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی(2014-12-04)
سید محمد صادق نبوی چاشمی, ^کوروش کیانی, مهدی یدالهی
Imroving the performance of a HHM-Based Fingerprint Recognition system
International Bio-Metrics & Smart Government Summit(2014-03-22)
^کوروش کیانی
Improve Honey Bee Mating Optimization Based on Optimal Congestion Management in an Electricity Market
8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, Norway,(2012-09-05)
^کوروش کیانی, ^اصغر اکبری فرود, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Fuzzy PID based on Firefly Algorithm: Load Frequency Control in Deregulated Environment
International Conference of Artificial Intelligent (ICAI), Los Vegas, USA, 2012(2012-07-15)
^کوروش کیانی, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Inverse Kinematics Solution of PUMA 560 Robot Arm Using ANFIS
8th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, URAI 2011, Korea(2011-11-23)
^کوروش کیانی
Pso-based fuzzy logic controller design for robot manipulator trajectory tracking
International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, ICIS 2011, China(2011-11-18)
^کوروش کیانی
A New Method of Fractal Barcodes Identification
World Congress on Engineering and Computer Science, WCECS 2011(2011-10-19)
^کوروش کیانی, محمدرضا سی مرد
Image Authentication Using Fractal Watermarking and Chaos Theory
4th International Conference on Signal Processing and Communication Systems, ICSPCS 2010, Australia(2010-12-13)
^کوروش کیانی, وحید سلیمانی
افزایش نرخ بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی با استفاده از ویژگی‌های جهتی وزن‌دار
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^سعید مظفری, ^کوروش کیانی
بهبود روش استخراج ویژگی گرادیان مبتنی بر تبدیل گسسته کسینوسی جهت بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^کوروش کیانی, رضا ابراهیم پور
A New Simple Fast DCT Coefficients-Based Metric Operation for Fractal Image Compression
Second International Conference on Computer Engineering and Applications,2010 Malaysia(2010-03-19)
^کوروش کیانی, سمانه غلامی
تعیین پارامترهای فراکتالی جهت فشرده سازی تصویر با استفاده از الکوریتم شبیه سازی حرارتی
هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2009-05-12)
^کوروش کیانی
واتر ماركينگ صوت در دامنه فركانس
كبيري ساماني زهره(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد باركد با استفاده از فركتال
كوثري احسان(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مبدلهاي حرارتي فركتال
ميرجليلي امير(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترلر فازي با استفاده از الگوريتم براي بازو
آغاجريان ميكائيل(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي روبات با استفاده از فركتال
حلاج محمد(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پنهان سازي اطلاعات در تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل اتوماتو سلولي
ابراهيمي پور سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي واكنش هاي گاز جامد
زاهدي سهي حسين(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پنهان نگاري در تصاوير رنگي با استفاده از تئوري بازي ها
فقيه نيا ترشيزي يحمي(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص اثر انگشت بر اساس ويزگي هاي فركتالي با استفاده از مدل ماركوف
آذرنوش آرش(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط تعاملي با افراد نابينا با استفاده از تكنولوزي لمسي بريل
ناصحي سيداحمد(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود ساده سازي مدل هاي گرافيكي سه بعدي با استفاده از روشهاي هوشمند
عبادي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود ثبت تصاوير با استفاده از الگوريتم هاي هوش جمعي
عبدي زياري مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تشخيص جعل تصوير از نوع كپي ـ ‌انتقال
قاسمي يگانه اردشير(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مديريت تجارت الكترونيك با استفاده از مديريت كليك ها در فضاي داده هاي بزرگ
رفعت مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/02/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مديريت ترافيك به كمك تكنولوژي داده هاي بزرگ
عابدي شبنم(تاریخ دفاع: 1394/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امنيت ملي و مبارزه با جرايم با استفاده از داده هاي عظيم
محسني تنكابني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
داده كاوي در بانك با استفاده از روش هاي مديريت داده هاي بزرگ
معصوم پرست نيما(تاریخ دفاع: 1394/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقهبنديبيماريهايقلبيازروي نوارقلبECG بااستفادهاز ابعاد فركتال
مقصودي قمبواني فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي تصوير بر اساس محتوا روي داده هاي كلان
پوررضا شهري عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ظرفيت حافظه با شكل گيري گروه بندي مختلف بروني در شبكه نروني تحريكي
محسن زاده كورايم الميرا(تاریخ دفاع: 1394/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم پرو مجازي لباس با تركيب واقعي چهره‌ي شخص
سهرابي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خوشه بندي ژنتيك در سيستم هاي توصيه همكارانه
همتيان حميد(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش ريسك اعتباري مشتريان بانك با استفاده از تكنيكهاي انتخاب ويژگي و الگوريتم هاي خوشه بندي
محمودزاده آرمان(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج ويژگي هاي پيچ با تكنيك هاي پردازش تصوير: زاويه رزوه، طول پيچ، طول رزوه و قطرپيچ
پرويز عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سرمايه گذاري و برنامه ريزي توسعه انتقال با در نظر گرفتن خازن هاي سري
مرادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/07/03) ، مقطع : دكتري
پيش بيني روند معاملات بازار سهام با استفاده از داده كاوي بر روي داده هاي بزرگ
بهرام پور سامان(تاریخ دفاع: 1394/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خوشه بندي كلان داده هاي زيستي-سلولي
حسيني بهروز(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
طراحي سيستم هاي توصيه گر براي كلان داده بر اساس فيلتر همكاري
كوهي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/03/08) ، مقطع : دكتري
پياده سازي مدارهاي نوروني با استفاده از سيناپس هاي ممريستوري
محسني پور رضا(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي سيستم برنامه ريزي آموزشي دانشگاه با استفاده از هوش جمعي
دهرويه علي محمد(تاریخ دفاع: 1395/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چيدمان سه بعدي جعبه هاي هم اندازه با محدوديت رنگ و تعادل وزن با استفاده از هوش جمعي
نورائي يان فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كارگيري كلان داده ها واينترنت اشيا براي مديريت انرژي
حصار كوشكي مهشيد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حاشيه نويسي تصوير به كمك يادگيري عميق
شريفيان رضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عوامل موثر بر برون كوچي نخبگان علمي از سيستم آموزش عالي و پيش بيني مهاجرت پذيري آنان با استفاده از سيستم هاي هوشمند
شهرياري پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير حس سرمايه گذاران بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش تبديل موجك
صديقي كسمائي حورا(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگزيني كنترلر PID با كنترلرهاي يادگيري عميق در موتورهاي DC
روحي هديه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رنگ آميزي خودكار تصاوير خاكستري با استفاده از سيستمهاي تركيبي
همت پور راضيه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي گوينده با استفاده از سيستم هاي تركيبي
بني اسدي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيستم تشخيص چهره مبتني بر مدل مخفي ماركوف با استفاده از نصف تصوير چهره
رضائي راد سپيده(تاریخ دفاع: 1396/08/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برچسب زني مقياس پذير متون با استفاده از مدل شكستن مقاوم ماتريس
طهوريان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل احساس با استفاده از يادگيري عميق
فريدون اميد(تاریخ دفاع: 1397/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل احساس با استفاده از يادگيري عميق
فريدون اميد(تاریخ دفاع: 1397/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود سوپر روزلوشن با استفاده از شبكه هاي يادگيري عميق
مجيدي نظام(تاریخ دفاع: 1398/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك رويكرد يادگيري عميق براي تجزيه و تحليل و پيش بيني سري هاي زماني داده هاي مالي
بديعي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك رويكرد يادگيري عميق براي تجزيه و تحليل و پيش بيني سري هاي زماني داده هاي مالي
بديعي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود دقت تشخيص كلمات زبان اشاره با استفاده از يادگيري عميق
راستگو راضيه(تاریخ دفاع: 1399/04/11) ، مقطع : دكتري
بهبود سيستم پرسش و پاسخ با استفاده از تكنولوژي هاي يادگيري عميق
خراشادي زاده هانيه(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود شناسايي چهره با استفاده از شبكه هاي يادگيري عميق
خسرويان عرب جواد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تشخيص رابطه بصري با استفاده از شبكه هاي يادگيري عميق
شريعت محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Optimal Complex Economic Load Dispatch Solution using Particle Swarm Optimization with Time Varying Acceleration Coefficient
INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE(2012)
^نیما امجدی, ^کوروش کیانی
multiobjective environmental and economic dispatch using imperialist competitive algorithm
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
^نیما امجدی, ^کوروش کیانی, حیدر علی شایانفر, علی قاسمی
بکارگیری کلان داده ها و اینترنت اشیاء برای مدیریت انرژی
(0)
9318010007, ^کوروش کیانی*, ^رضا کی پور
لذت برنامه نویسی به زبان ++C
(2018-12-29)
طراحی و ساخت آیفون با سامانه هدایت شونده و کنترل کنندگی از طریق موبایل و امواج الکترو مغناطیس
()
افزايش راندمان هيترهاي موجود با طراحي و ساخت سماور زودجوش گازي فركتالي
(2016-04-13 00:00:00)
افزايش راندمان هيترهاي موجود با طراحي و ساخت سماور زودجوش گازي فركتالي
(2016-04-13 00:00:00)
هم‌بخش بندی با استفاده از روش‌های بدون ناظر
(2017-11-06)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رایانش تکاملی   (73 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر
مباحث ویژه 2: پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق   (62 بار دانلود)
رشته : مهندسی یرق و کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
مباحث ویژه 1: بینائی ماشین با یادگیری عمیق   (76 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
مدیریت استراتژیک   (66 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
شبکه عصبی و منطق فازی   (154 بار دانلود)
دانشجویان دکترا رشته های برق هم می توانند این درس را بردارند.
رشته : مهندسی یرق و کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
مدیریت کنترل پروژه   (120 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری   (69 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
سیستم های کنترل خطی   (80 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق 320
kourosh.kiani@semnan.ac.ir
2331532694

فرم تماس